EDCA是什么意思 EDCA的读音、翻译、用法

EDCA是什么意思 EDCA的读音、翻译、用法

EDCA是菲律宾的词语,全称为《增进菲律宾和美国防御合作的加强协议》(Enhanced Defense Cooperation Agreement),是一项加强菲律宾和美国防务关系的协议。

翻译:增进菲律宾和美国防御合作的加强协议

用法:EDCA是菲律宾和美国防务合作框架之一,旨在加强双方在军事、情报、人员培训、设施共享等领域的合作关系。

例句:

1. Ang EDCA ay isang kasunduan upang palakasin ang pagsasama ng mga Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng panseguridad. (菲律宾语: EDCA是一项协议,旨在加强菲律宾和美国在安全领域的合作。)

2. Sa ilalim ng EDCA, magkakaroon ng dagdag na pagsasanay at pagkalat ng kaalaman sa pagtatanggol sa sarili. (菲律宾语: 在EDCA下,将进行额外的培训和知识传播,以加强自卫。)

3. Ang EDCA ay isinagawa noong 2014 at pinagtibay ng Supreme Court ng Pilipinas sa parehong taon. (菲律宾语: EDCA于xx年签署,并于同年获得菲律宾最高法院的批准。)

4. Ang EDCA ay naglalayong mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. (菲律宾语: EDCA旨在增强菲律宾应对安全威胁的能力。)

5. Sa ilalim ng EDCA, magkakaroon ng pagbabahagi ng impormasyon at pagpapalitan ng teknolohiya. (菲律宾语: 在EDCA下,将进行信息共享和技术交流。)

6. Ang EDCA ay naisakatuparan upang palawigin ang pagsasama ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng seguridad. (菲律宾语: EDCA旨在扩大菲律宾和美国在安全领域的合作。)

7. Ang EDCA ay nagbibigay ng higit na pagkakataon para sa Pilipinas na makakuha ng teknolohiya at kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. (菲律宾语: EDCA为菲律宾提供了更多获得自卫技术和能力的机会。)

8. Ang EDCA ay nagpapakita ng matibay na ugnayan at kaalyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng mga banta sa seguridad. (菲律宾语: 在安全威胁下,EDCA展示了菲律宾和美国之间的坚实联系和联盟。)

9. Sa pamamagitan ng EDCA, maaaring magtayo ang Estados Unidos ng mga pasilidad sa ilang base militar ng Pilipinas. (菲律宾语: 通过EDCA,美国可以在菲律宾的一些军事基地建立设施。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: conidiospore是什么意思 conidiospore的读音、翻译、用法
下一篇: Ornatotholus是什么意思 Ornatotholus的读音、翻译、用法