varva是什么意思 varva的读音、翻译、用法

varva是什么意思 varva的读音、翻译、用法

'varva'是芬兰语,意为“层”,主要用于描述地质学和化学领域的层状结构。

以下是9个含有'varva'的例句:

1. Kallavesi järvessä on havaittu runsaasti kerroksellista varvastoa. (卡拉韦西湖中发现了大量的层状结构。)

2. Varvaat osoittavat, että tämä silikaattikivi on peräisin kambrikaudesta. (这些层状结构表明这种硅酸盐岩来自寒武纪。)

3. Geologit käyttävät varvastoa määrittääkseen kallion ikä. (地质学家使用层状结构来确定岩石的年龄。)

4. Jokaisella varvastolla on ainutlaatuinen kemiallinen koostumus. (每一层的化学组成都是独一无二的。)

5. Luolassa varvasto kertoo vuosittaisista ilmastonmuutoksista. (洞穴的层状结构揭示了每年的气候变化。)

6. Varvasto voi osoittaa, että alueella on ollut entisaikaan järvi tai meri. (层状结构可以表明该地区曾经有过湖泊或海洋。)

7. Lääkäri tutkii varvastoa diagnosoidakseen potilaan sairauden. (医生研究层状结构以诊断病人的疾病。)

8. Kemistit tutkivat varvastoa löytääkseen uusia yhdisteitä. (化学家研究层状结构以寻找新化合物。)

9. Varvaston paksuus voi vaihdella muutamasta millimetristä useisiin metreihin. (层状结构的厚度可以从几毫米到数米不等。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Ala是什么意思 Ala的读音、翻译、用法
下一篇: Simulium是什么意思 Simulium的读音、翻译、用法