seso是什么意思 seso的读音、翻译、用法

seso是什么意思 seso的读音、翻译、用法

'seso'是莫桑比克的官方语言之一的乌萨马库拉语(Uzumacuiro),中文翻译是“苏莎”。

在乌萨马库拉语中,“seso”通常用于形容某种东西非常好吃或者非常香。

常见翻译:苏莎

用法:形容食物味道的好坏

例句:

1. Seso taki dzifukwa ndi ambuyake. (这个菜很好吃)

2. Ndithu matenda ndiyayi ambiri, koma seso liwohelo ndilodzala kuluma nawo. (虽然我生病了,但这个菜非常好吃,让我可以说话)

3. Nthawiyi yandiri ndinatero, koma ndidanirepo n'kudya seso. (我在非洲旅游时很累,但是我很享受那里的美食)

4. Seso saweru ndilo mphamvu ya kuwachitirako kumwa mowa kunali. (这种食物非常好吃,让我有足够的力气去喝啤酒)

5. Ndikudikira kuti ndikuonapo seso lobwela chithandizo. (我期待着看到美味的食物和帮助)

6. Mwina nkhaniya ndiperekedwa seso. (也许我的故事会有美食)

7. Anandimanga ndi seso la mbewu. (他用美食引诱我)

8. Ndili ndi malire ndi seso la zitete. (我感到饱满,因为我已经吃了很多美食)

9. Zowawa ndi seso la chambo. (他们非常喜欢鲤鱼的美食)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Toshihiko Seki是什么意思 Toshihiko Seki的读音、翻译、用法
下一篇: a favor de是什么意思 a favor de的读音、翻译、用法